Ledige lokaler

Vi har betydelig kompetanse på utleie av handel- og næringseiendom. Vårt mål er at både eier og leietagere skal være fornøyde.