Strandgata 2 - Solemdalgården

Molde

Strandgata 2 er et staselig bygg i Molde by, oppført i 1916 av Ole Solemdal.
Arkitekt var sønnen Trygve Solemdal. Her drev brødrene Solemdal møbelfabrikk i mange år. Bygget har vært utsatt for flere branner, senest under krigen i 1940. Bygget er ved restaurering tilbakeført tilnærmet slik det var i 1916, og har fått utnevnelse som ”Kulturminne i Molde”. Leiearealet er ca. 3100 kvm.

Leietager

Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Eier

Nordmøre og Romsdal Eiendom AS

Forvalter

Angvik Eiendom

Beliggenhet

Beliggenheten er svært sentral med både ferge og bussstasjon i umiddelbar nærhet.
Parkering utendørs, samt garasje i underetasje.

x