Storgata 44 - Løchengården

Molde

Storgata 44 ble oppført av skomaker Ole Løchen i 1944, og er tegnet av arkitekt Knut P. Bugge. Eiendommen er et rent næringsbygg på fire etasjer med butikk i 1. og 2. etasje og kontorer i resten. Arkitektonisk er bygget typisk for bebyggelsen i Storgata etter krigen, og fremstår i dag som flott og moderne etter en nylig oppgradering av fasaden. Leiearealet er ca. 700 kvm.

Leietagere

Bokhandel og kontorer.

Eier

Angvik-Gårdene AS

Forvalter

Angvik Eiendom

Beliggenhet

Storgata 44 ligger midt i Molde
sentrum med fasade ut mot Storgata og bussholdeplassen.

x