Storgata 42 - Schistadgården

Molde

Storgata 42 ble gjenoppbygd av Bernhard Schistad i 1947. Schistad-firmaet, etablert i 1838, drev bakeri og eget utsalg i gården. Det var også egen iskremfabrikk i kjelleren, og etter hvert kafévirksomhet både i 1. og 2. etasje. Bakerilokalene ble omgjort til dagligvarebutikken Torggubben på slutten av 1970-tallet. Bygget har fem etasjer. Leiearealet er ca. 4000 kvm.

Leietagere

Bank, butikk og kiosk.

Eier

Nordmøre og Romsdal Eiendom AS

Forvalter

Angvik Eiendom

Beliggenhet

Eiendommen ligger med fasader ut mot Molde sentrums mest sentrale punkter. Torget i vest, Storgata og rådhuset i nord og bussholdeplassen i øst.

x