Parkgården

Molde

Parkgården ble oppført av Angvik Eiendom i 2010 på den gamle ”støperitomta” på Reknes. Bygget er delt i tre seksjoner: Parkgården med treningssenter og spa. Seilet Hotell Eiendom med rom og konferanseavdeling. Molde Folkebad KF med Moldebadet. Arkitekt Kjell Kosberg har tegnet bygget i en stil som harmonerer med både Seilet og den øvrige bebyggelsen i området.

Leietagere

Hotell, treningssenter og Spa.

Eier

Angvik Areal AS

Forvalter

Angvik Eiendom

Beliggenhet

Eiendommen har fin beliggenhet vest i Molde sentrum med gangbro over til Scandic Seilet og Bjørnsonhuset. 

x