Nedre Enggate 5-7, Sverdrupgården

Kristiansund

Nedre Enggate 5–7 er et bygg med lange tradisjoner. Tegnet av Erling Vold, og oppført av bokhandler Georg Sverdrup i 1950. Bygget er et kombinasjonsbygg med både bolig og næringsdel. Leieareal er ca. 2600 kvm, fordelt på fem etasjer.

Leietagere
Bank, offentlige bedrifter og leiligheter.

 

Eier

Nordmøre og Romsdal Eiendom AS

 

 

Forvalter

Angvik Eiendom

 

 

Beliggenhet

Meget sentralt med fasade ut mot Kristiansunds hovedgate, Kaibakken. Bygget har Kongens plass som nærmeste nabo, og ligger bare 150 meter fra kjøpesenteret Storkaia Brygge.

 

x