Landbu Eiendom

Angvik

Landbu Eiendom består av Bunnprisbutikk med tilhørende Statoil Bensinanlegg, og utgjør nærbutikken i Angvik. Bygget ble oppført i år 2000 og har senere blitt utvidet. Landbu viderefører en gammel handelstradisjon i bygda Angvik.

Leietagere

Kjøpmann Kjetil Erstad (franchise Bunnpris Møre)

Eier

Landbu Eiendom AS

Forvalter

Angvik Eiendom

Beliggenhet

Angvik i Gjemnes Kommune

x